Velkommen til

Velkommen til

Lægehuset Amsterdamvej v/ Speciallæge Shabana Shah

Velkommen til Lægehuset Amsterdamvej

Husk dit sundhedskort, hver gang du besøger os.

Kontakt 1813 ved akut brug for lægehjælp uden for klinikkens åbningstid.
Ring 112 ved livstruende skade eller sygdom.

Klinikken deltager ikke i forsøgsordningen med medicinsk cannabis.
Klinikken foretager ikke udskrivelse af recepter eller forlængelse af recepter på medicinsk cannabis.

Med virkning fra 1. juni 2024 ansættes læge Abdul Azim Azizi hos Lægehuset Amsterdamvej 2-4

Klinikken er lukket fra den 15.07.2024 til og med den 02.08.2024.

Ved akut behov for lægehjælp i tidsrummet 08-16 henvises til lægerne i vagtringen.

Efter kl.16. henvises til 1813.

 

 

Venlig hilsen Lægehuset Amsterdamvej.