Velkommen til

Velkommen til

Lægehuset Amstadamvej v/ Såeciallæge Shabana Shah

Velkommen til Lægehuset Amsterdamvej

Husk dit sundhedskort, hver gang du besøger os.

Kontakt 1813 ved akut brug for lægehjælp uden for klinikkens åbningstid.
Ring 112 ved livstruende skade eller sygdom.

Klinikken deltager ikke i forsøgsordningen med medicinsk cannabis.
Klinikken foretager ikke udskrivelse af recepter eller forlængelse af recepter på medicinsk cannabis.

Det er nu muligt at bestille tid til Corona og Influenza vaccination. 

Vi vaccinerer efter d. 1/10.

 

Venlig hilsen Lægehuset Amsterdamvej.