Forebyggende undersøgelser og lægeattester

Jeg anmoder om, at du i god tid forinden bestiller tid til dette.

Til børneundersøgelser afsættes normalt 20 min.
Graviditetsundersøgelser 20-30 min.

Der kan normalt ikke bestilles tid til børneundersøgelser og graviditetsundersøgelser samt større lægeattester i aftenkonsultationen.